CÕI CHIÊM BAO

Trầm mình một thoáng khói cay
Chút tình sương phủ vai gầy hư hao
Ngẩn ngơ đôi mắt hôm nào
Trần gian một cõi chiêm bao hẹn thề

Chụp ảnh chân dung Model: Quỳnh Nhi 11-08-2013

Chụp ảnh chân dung
Model: Quỳnh Nhi
11-08-2013